fbpx

ועדת החוקה אישרה את 'חוק הקורונה הגדול'

אושר "חוק הקורונה הגדול" לקריאות שנייה שלישית. החוק יובא למליאה עוד הערב

בתום 10 דיונים ממושכים אישרה לפני זמן קצר ועדת החוקה בראשות ח"כ יעקב אשר את "חוק הקורונה הגדול" (חוק המסגרת); לקריאות שנייה ושלישית; החוק מסמיך את הממשלה להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה ולהתקין תקנות לשם הטלת הגבלות על פעילות הציבור במרחב הפרטי והציבורי במגוון תחומי החיים, בהתאם לתחומים שהוסדרו תחילה בתקנות שעת החירום והוארכו על-ידי הכנסת בחקיקה עד להשלמת חוק המסגרת. החוק יעמוד בתוקפו כהוראת שעה עד 30.6.21

ביחס לסמכות הממשלה להתקין את התקנות נקבע כי הממשלה תוסמך להתקין תקנות רק בעת הכרזה על מצב החירום בשל קורונה. בתקנות ניתן יהיה לקבוע מגבלות בתחומי החיים השונים – על התנהלותו של הפרט (במרחב הפרטי שלו, כולל בבית מגוריו וברכבו הפרטי, ובמרחב הציבורי), על בתי עסק, פעילויות הפתוחות לציבור, מקומות עבודה, אירועים, מוסדות חינוך, מסגרות רווחה, ועל התחבורה הציבורית. תוקפן של התקנות לא יעלה על 28 ימים ובמקרה של תקנות הגבלת הפעילות במרחב הפרטי והציבורי תוקפן לא יעלה על 14 ימים. הממשלה תוסמך להאריכן לתקופות נוספות אלו עד תום הוראת השעה ובלבד שההכרזה על מצב החירום קורונה בתוקף. התקנות אותן תהיה הממשלה רשאית להתקין יחייבו אישור מראש של ועדת החוקה או הוועדות האחרות שהתקנות בתחום סמכותן; אם הוועדה לא קיבלה החלטה בתום 24 שעות ייכנסו התקנות לתוקפן והיא תוכל לאשר אותן או לדחות אותן בפרק זמן של שבוע או שבועיים בהתאם לסוג ההגבלות שבהן; אם לא קיבלה הוועדה החלטה יובאו התקנות למליאת הכנסת. לדרישת הוועדה, התקנות יונחו על שולחן הוועדות בכנסת בליווי התשתית העובדתית שעמדה בבסיס התקנתן.

נגן וידאו

00:00
00:00

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה): "יש לנו כעס גדול מאוד לי אישית ולחבריי על מה שקרה היום במליאה ועם כל הרצון הפוליטי לעשות כל מיני דברים, כי לא נהיה מוכנים להיות תרנגול הכפרות של המאבק הבין-גושי בממשלה, ועם כל הנטייה הטבעית לא היתה לי ולחבריי דקה אחת של מחשבה לדחות את ההצבעה היום רק מסיבה של פיקוח נפש דוחה הכול. לא היה לי רגע אחד מחשבה לשחק עם פיקוח נפש לטובת דבר פוליטי כזה או אחר.

לחבריי האופוזיציה אמר: נכון שאתם אופוזיציה ואתם לא אוהבים לא את הממשלה ולא את התנהלותה וגם אני נמצא בימים שאני לא אוהב את התנהלות הממשלה ולכן זה לגיטימי שתתקפו דברים אבל דבר אחד אנחנו לא צריכים לעשות, שזה לא יגיע לרמה אישית. אחד הדברים שקרו אולי לבושתה של חלק מחברי האופוזיציה שנכחו פה כל הישיבות לעומת חברי הקואליציה שלא תמיד היו פה, ובסוף מאשימים אותי בכל על הדברים שטרם שונו. אמשיך לשמור על פתיחות והגינות, לכבד כל אחד ולספוג כשצריך אבל בסוף יש לנו אחריות כלפי הציבור ואנחנו עושים את המיטב למען הציבור".

צילום: דוברות הכנסת

עוד לדרישת הוועדה, התקנות להגבלת הפעילות במרחב הציבורי בעניין שמירת מרחק והגבלה על התקהלות במרחב ציבורי- לא יוכלו למנוע קיום הפגנות, תפילות וטקסים דתיים.

הוועדה הפחיתה את סכומי הקנסות המנהליים בשל פתיחת עסק באזור מוגבל בניגוד להגבלות כך שעסק עד 5 עובדים הקנס יעמוד על 2000 ₪, בין 5 ל-50 עובדים – 4000 ₪ ומעל 50 עובדים- 6000 ₪

רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.